به سلامتی

به سلامتی...
به سلامتی خیار نه به خاطر سبز بودنش به خاطر سه حرف آخرش(یار)
به سلامتی مردهای که از پل نامردی رد نمی شن ولی تو دریای مردی غرق میشن
به سلامتی دریا که طوفانی میشه ولی ماهیا رو دور نمی ندازه
به سلامتی سنگ بزرگای رودخانه که هوای سنگ ریزهای رودخانه رو دارند
به سلامتی عصا که روزی هزار بار زمین میخوره تا صاحبش زمین نخوره
به سلامتی دیوار که هر مرد ونامرد بهش تکیه میکنن ولی پشت کسی رو خالی نمی کنه
به سلامتی گاو که هیچ وقت نمیگه من میگه ما
به سلامتی کلاغ نه بخاطر سیاهیش به خاطر یه رنگیش
به سلامتی دریا نه بخاطر دریا بودنش به خاطر دل بزرگش
به سلامتی زنجیر چرخ که صد سال زیر بارون وبرف می مونه ولی از هم جدا نمی شه
به سلامتی سگ نه بخاطر سگ بودنش بخاطر با وفا بودنش
به سلامتی کسایی که می رن تو باغ گل بو می کنند گل لگد نمی کنن
به سلامتی باغبونی که زمستونشو بیشتر از بهارش دوست داره
به سلامتی هرچی نامرد که اگه نبودن مردا مشخص نمی شدن
به سلامتی انار نه بخاطر قرمز بودنش نه بخاطر دون دون بودنش بخاطر تاج روی سرش
به سلامتی کرم خاکی نه خاطر کرم بودنش به خاطر خاکی بودنش

/ 0 نظر / 5 بازدید