/ 3 نظر / 21 بازدید
شبنم

فقط گوشه چشمی ار نگاه خدا برای خوشبختی همه ی انسانها کافیست ، تنها به نگاه او میسپارمت

شبنم

خـــــــــــــــــــــــــــدا یــــــــــــــا!!!! غـــــلط کــــــــردم گــــفـتـم مــواظبـش بــــــــاش... تـــــو بـــرش گـــردون.... خــــودم مــثـل چــــشام مـــواظـبـشم!!!!

وفا70

همیشه هستم