ڪسے بیاید پادرمیانے

 

 

ڪسے بیاید پادرمیانے ڪند و
 
 بگوید
 
 جز خودم
 
 پاے ڪسے درمیان نیستـــ  …

/ 10 نظر / 22 بازدید
حاجی مهدی

. در این زمانه آدمها …! حتی حوصله ندارند به حرفهای سر زبانی یکدیگر گوش دهند … چه برسد به اینکه بخواهند سطر سطر روح ِ تــو را بخوانند … در واژه نـامـه ی مجـازی .

حاجی مهدی

. اگر حرف وزن نداره ؛ پس چه جوری کمر آدم رو میشکنه ؟! .

حاجی مهدی

یه گوسفند رو سوار یه پورشه کن خود به خود خوش تیپ، خوش استایل، مرد زندگی شاهزاده رویاها و فرد ایده آل ۹۵% دخترها میشه!والا !

حاجی مهدی

من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم! دین را دوست دارم ولی از کشیش ها می ترسم! قانون را دوست دارم ولی از پاسبان ها می ترسم! عشق را دوست دارم ولی از زن ها می ترسم! کودکان را دوست دارم ولی از آینه می ترسم! سلام را دوست دارم ولی از زبانم می ترسم! من می ترسم ، پس هستم این چنین می گذرد روز و روزگار من من روز را دوست دارم ولی از روزگار می ترسم حسین پناهی

حاجی مهدی

من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم! دین را دوست دارم ولی از کشیش ها می ترسم! قانون را دوست دارم ولی از پاسبان ها می ترسم! عشق را دوست دارم ولی از زن ها می ترسم! کودکان را دوست دارم ولی از آینه می ترسم! سلام را دوست دارم ولی از زبانم می ترسم! من می ترسم ، پس هستم این چنین می گذرد روز و روزگار من من روز را دوست دارم ولی از روزگار می ترسم حسین پناهی

حاجی مهدی

. ما چیستیم ؟! جز ملکلولهای فعال ذهن زمین ، که خاطرات کهکشان هارا مغشوش میکند! حسین پناهی

حاجی مهدی

یکی از فانتزیام به وقوع پیوست ! مامانم از بیرون اومد تا اومد از چیپسم برداره ، گفتم : اول دستتو بشور ! آقا یَک حالی داد که نگو :D فقط یکم شکستگی پاهام اذیتم میکنه ولی تمام کبودیام خوب شده … تازه دکتر گفته هفته دیگه گچ دست و پامم باز میکنه :| . .

حاجی مهدی

مدتهاست چهره ات را عاشقانه در ذهنم نقاشی میکنم کارم را خوب بلدم هیـــــــــــــس بین خودمان باشد بدجور سر کشیدن چشمانت گیر کرده ام . . . .

حاجی مهدی

دلم سیت باز امشو تنگ تنگه سرم پیک و بساطم لنگ لنگه[نیشخند][خنده]

حاجی مهدی

دلم سیت باز امشو تنگ تنگه سرم پیک و بساطم لنگ لنگه[نیشخند][خنده]