اعتماد بنفس

دختره تو خیابون با ناز راه میره منم بر بر دارم نگاش میکنم
یهو یه پوست موز از اسمون نازل شد
از بخت بدش ماهم پشت سرش بودیم
بهش میگم  این حرکتو توی زمین چمن بزنی جای رحمتیو میگیری
میگه فعلا مهرماه هس تابستون میرم کلاس فوتبال
منم بهش گفتم اعتماد بنفس تو رو صندوق صدقات داشت الان بانک مرکزی بود

/ 3 نظر / 54 بازدید
نیلوفر

اعتمادبه نفس خوبه ولی اندازش[خنثی]

بیتا

بی مزه[قهقهه][قهقهه]

بیتا

[قهقهه][قهقهه][قهقهه]نه با خوده تو هممم