دلتنگ

اشک های من که از غصه نیست.فقط چشم هایم خجالتی اند و به وقت دیدار
عرق می ریزند اما تو این  را باور نکن...قصه ی دلتنگی از اشک های من می بارد.

/ 0 نظر / 5 بازدید