گـربه م ح ل م و ن

 

تـــو از گـربه
محـلمون هم کم شعور ترى
با اىن که زبان منو نمىفمه
وقتی از جلوم رد میشه ىه لحظه با سکوت نگام میکنه
امــا تویی که  ادعات مىشد
مـن ساکن قلــبتم...

/ 10 نظر / 17 بازدید
roz

خیلی قشنگ شده وب ات مطالبم عالیه راستی قیافه ات تو حلقم [خنده][خنده][خنده]

roz

هان داره مگه معین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[تعجب]

خانوم گل

عالی بود.گربه اش هم نازه

غريبه

من اگر عاشقانه مینویسم نه عاشقم! نه شکست خورده فقط مینویسم تا عشق یاد قلبم بماند در این ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها فقط تمرین آدم بودن میکنم همین!....

بیتا

[خنده][خنده][خنده]نکنه تو همون گربه هستی معین؟؟؟؟؟؟؟

بیتا

چقدرم زشتی[قهقهه]

بیتا

معسن یه حموم عمومی سراغ دارم می خوای ادرس بدم؟؟؟؟؟؟؟؟ یه سر بری[قهقهه][قهقهه]

بیتا

معسن=معین[قهقهه][قهقهه][قهقهه]

ندایی

به سراغ من اگر میایی نرم و اهسته بیا نکند ترکی بردارد دنیای شیشه ای تنهایی من