دخترک.!

.دخترک فقط هنگام نماز چادر برسر داشت . . .

گویی فقط خدا با او نامحرم بود . . .

/ 7 نظر / 53 بازدید
نازی

ســـــلامتی اونـــایی کـــه مـــوقـــع خـــرج کـــردن واســـه رفـــیق و عـــشــقشــون… پــــول واســـشون حـــکــم جـی اِل ایــکسو داره… راحــــــت از جـــــیب درمـــیاد…!!

نازی

ســـــلامتی اونـــایی کـــه مـــوقـــع خـــرج کـــردن واســـه رفـــیق و عـــشــقشــون… پــــول واســـشون حـــکــم جـی اِل ایــکسو داره… راحــــــت از جـــــیب درمـــیاد…!!

نازی

روزگار مارو ببین رفیق! مرغمون تـــــــــخم نمیکنه ولی.... گاومــــــــــــــون هر روز میزاد.....!!!!!

نازی

به بعضیا باید گفت برو زیر تانک شاید فهمیده شدی!!!

aram

بعضی از اشتباه ها رو حتی اگه با غلط گیر هم پاک کنی چون با خودکار بوده بازم جاش میمونه ....[دروغگو]

هستی17

وقتی دست فشردیمو قول دادیم....فقط دست تو مردانه بودو قول من[لبخند]

nafas

وقتی خواستم عکس بگیرم عکاس گفت بگو سیــب یاد حماقت حوا افتادم و پوزخندی زدم ........ اگه دلت هوس آن درخت سیب را نمیکرد من الان در آغوش خدایم بودم حــــیـــــف چقدر تاوان خوردن یک سیب را بدهم ....؟؟؟!!!!!