/ 8 نظر / 25 بازدید
پاییزفصل زیبا

امروز با هم بودن را تجربه می کنیم و شاید فردا به یاد هم بودن را،پس امروز را بیا زیبا زندگی کنیم، به حرمت خاطرات فردا......در((پاییزفصل زیبا ))با جدیدترین نوشته هایم آپم ومنتظر حضورسبز شما دوست ارجمند .....برایتان بهترین ها را آرزو دارم ....[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

شبنم

اسمش را مے گذاریم בوست مجازـی امــا آنـســو یــک آבم حـقـیـقـے نشـسـتــﮧ خـصوصــیاتـش را کــﮧ نمـے تــوانـב مخفے کنـב وقتے בلتنگے ها و آشفتگے هایش را مے نویسد وقت مــے گــذارב بــرایــم، وقــت مــے گذارم بـرایش نــگــرانــش مـــــے شـــــوم בلتــنــگــش مــــے شــوم وقتے בر صحبت هایم بـﮧ عنوانِ "دوست" یاב مے شوב مــطمــئن مــــے شــــوم کـــــﮧ حقــــیــقــــے ســت هــرچــــنـــــב کــنــــــــار هـــــــم نــبــــاشـــیــم هــرچنـב صـבاـی هم را هم نشنیـבه باشـیم من بـرایش سلامتــے و شادـی آرزو دارم هــــــــــرکــجـــــآ کـــــﮧ باشــــــد

شبنم

سلام اين دفعه که شما نيستيد ؟؟؟؟؟[عصبانی] وقت کردي به اين وب http://raze-khofte.persianblog.ir/ هم سر بزن خوشحال ميشم [لبخند][نیشخند][گل]

ماشا

سلام دوست من. همیشه بهروز و پیروز باشی..

نگین

سلام ممنون که به وبم سر زدی [گل][گل]

نگین

یوســف مـیدانست تمام درها بسته هستند اما به خاطر خدا و به امــید او حتی بــه سوی درهای بسته دوید و تمام درهای بسته برایـــش باز شد … اگر تمـام درهـای دنیا هــم به رویت بـسته شــدند ، به طرف درهای بستـه بــدو چـون خـدای تـو و یوسف یکیست

معین

سلام دادا خوبی وب خوبی داری ها

وفا70

سلام عالی بود معین