سىب دندان زده تــــو

 

 

 

 

تو به من خندیدی و نمی دانستی،

من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم

باغبان از پی من تند دوید،سیب را دست تو دید

غضب آلود به من کرد نگاه سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک
و تو رفتی و هنوز...

/ 6 نظر / 25 بازدید
فروزان

لایییییییییییییییییییییییییییییک معین جان خسته نباشی[لبخند]

خانوم گل

واااااااااااای این شعر عالیه همین دیروز خوندمش[گل] راستی شعرو کامل بنویس دیگه

roz

[دلشکسته] خیلی قشنگ بود

بیتا

[خوشمزه] چرا دروخ میگی خیلیم خوش مزه بود از دستمم نیافتاد

بیتا

اره ترسیدم[قهقهه][قهقهه]