نمونه سوال اندیشه اسلامی1

 

نمونه سوال اندیشه اسلامی1

بخش چهارم:

1ـ مسئله شر کدامیک از صفات الهی را به چالش می‌طلبد؟

الف‌ـ علم

ب‌ـ قدرت مطلق

ج‌ـ خیرخواهی

د‌ـ هر سه گزینه

2ـ اگر عامل شر انسان باشد چه نامیده می‌شود؟

الف‌ـ گناه

ب‌ـ شر اخلاقی

ج‌ـ شر طبیعی

د‌ـ بزهکاری

3ـ اگر شر بدون دخالت عامل انسانی پدید آید چه نامیده می‌شود؟

الف‌ـ شر طبیعی

ب‌ـ شر اخلاقی

ج‌ـ بلاء

د‌ـ عذاب الهی

4ـ کدام گزینه صحیح است؟

الف‌ـ دلیل شر نامیده شدن حوادث، رنج و ناراحتی انسان است

ب‌ـ اگر حوادث به انسان آسیبی نرسانند شر نامیده نمی‌شوند

ج‌ـ اگر فردی امور شرورانه را موجب رنج و ناراحتی خود نداند شر معنا ندارد

دـ هر سه گزینه

5ـ راه حل مسئله شر چیست؟ درک این موضوع که ....

الف‌ـ شر لازمه جهان مادی است

ب‌ـ شر ناشی از آزادی انسان است

ج‌ـ شر ناشی از جزئی‌نگری انسان است

دـ هر سه گزینه

6ـ کدام گزینه صحیح است؟

الف‌ـ لازمه جهان مادی، شر است

ب‌ـ جهان مادی در مجموع خیر است

ج‌ـ خلقت جهان بهتر از عدم وجود آن است

دـ هر سه گزینه

7ـ تنها شر عالم فرشتگان (مجردات) چیست؟

الف‌ـ جسم نداشتن

ب‌ـ محدودیت ظرفیت

ج‌ـ محدودیت وجودی

د‌ـ گزینه‌های ب و ج

8ـ کدام فیلسوف گفته است «خداوند در قدرت و حکت خود تام است»؟

الف‌ـ ملاصدرا

ب‌ـ ابن سینا

ج‌ـ فارابی

د‌ـ کانت

9ـ کدام گزینه صحیح است؟

الف‌ـ قادر مطلق می‌تواند، غایت را مستقیماً ایجاد کند

ب‌ـ موجوداتی که قادر مطلق نیستند از وسیله برای رسیدن به غایت استفاده می‌کنند

ج‌ـ اشتباه است که اصطلاح وسیله و هدف در مورد خداوند به کار رود

دـ هر سه گزینه

10ـ ابن سینا و ملاصدرا دربارة کدام موضوع اشتراک نظر دارند؟

الف‌ـ شر لازمه جهان مادی است

ب‌ـ جهان مادی نمی‌تواند خیر محض را بپذیرد

ج‌ـ اگر قوانین عالم به گونه‌ای دیگر باشد دیگر ماده نیست

دـ هر سه گزینه

11ـ آیه شرفه «و لو انّ اهل القذی آمنوا و اتقّلوا لفتحنا ....» شر را ناشی از چه می‌داند؟

الف‌ـ جزئی نگری انسان

ب‌ـ لازمه جهان مادی

ج‌ـ آزادی انسان

د‌ـ هر سه گزینه

12ـ کدامیک از آیات زیر اشاره به آزادی انسان و در نتیجه مشمول عذاب یا شر شدن انسان می‌نماید؟

الف‌ـ ظهر الفساد فی البّر و البحر بما کسبت ایدی الناس

ب‌ـ و ما کنّا معذبین تی نبعث رسولا

ج‌ـ‌ و لو انّ اهل القری و آمنوا و اتقّوا

دـ هر سه گزینه

13ـ کدام گرینه صحیح نمی‌باشد؟

الف‌ـ تا حجت بر مردم تمام نشود، مشمول عذاب نمی‌گردند

ب‌‌ـ عذاب الهی، عذاب طبیعی نیست

ج‌ـ عذاب شامل کسانی است که با رسول الهی مخالفت کنند

د‌ـ گزینه‌های ب و ج

14ـ آیه شریفه «انّ الله لا یغیّر ما بقوم حتی یغیّروا ما بانفسهم» اشاره به کدام مفهوم دارد؟

الف‌ـ دفع شرور اخلاقی

ب‌ـ‌تأثیر مردم در سرنوشت خویش

ج‌ـ‌شرور ناشی از آزادی انسان

د‌ـ‌هر سه گزینه

15ـ کدام گزینه صحیح است؟

الف‌ـ‌ خداوند، بهترین جهان ممکن را آفریده است

ب‌ـ انسان در مورد موضع شر، قضاوتهای سطحی و شتاب زده دارد

ج‌ـ‌در عالم هر چیز بر جای خود است

دـ هر سه گزینه

16ـ کدامیک از آیات شریفه زیر شر را ناشی جزئی نگری انسان می‌دانند.

الف‌ـ انّ الله لا یغیّر ما بقوم حتی یغیّروا ما با نفسهم

ب‌ـ فعسی ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیراً کثیرا

ج‌ـ ولو انّ اهل القری آمنوا و اتقّوا لفتحنا...

دـ ظهر الفساد فی البّر و البحر بما کسبت ایدی الناس

 

17ـ کدامیک از معصومین(ع)  شاخه درخت بیابان را سخت‌تر و آتش گیاهان صحرایی را افروخته‌تر بیان فرمودند؟

الف‌ـ رسول اکرم (ص)

ب‌ـ‌ امام علی (ع)

ج‌ـ امام حسین (ع)

دـ امام سجاد (ع)

18ـ آیه شریفه «و لنفدینهم من العذاب الادنی دون العذاب ...» اشاره به کدامیک از فواید شرور می‌نماید؟

الف‌ـ شکوفا شدن استعدادها

ب‌ـ بیداری از غفلت

ج‌ـ آزمون الهی

دـ تمایز صادقان و کذابان

 19ـ طبق آیه شریفه «و لنفدینهم من العذاب الادنی دون العذاب ...» عذاب نزدیکتر تعبیر چیست؟

الف‌ـ عذاب دنیا

ب‌ـ عذاب آخرت

ج‌ـ سختی دنیا

دـ گزینه الف و ج

20ـ آزمودن بندگان بوسیله سختی و مصیبت با چه هدفی انجام می‌گیرد؟

الف‌ـ تمایز صادقان و کذابان

ب‌ـ تمایز مومنان و مسلمانان

ج‌ـ شناخت کافران

دـ هدایت انسانها

21ـ آیه شریفه «احسب النّاس ان یترکوا ان یقولوا آمّنا و هم لا یفتنون» اشاره به کدام مفهوم دارد؟

الف‌ـ شر ناشی از آزادی انسان

ب‌ـ فواید شرور

ج‌ـ بیداری از غفلت

دـ آزمون الهی

22ـ در قرآن مجید آمده است که باید علم خدا درباره چه کسانی از طریق آزمون تحقق یابد؟

الف‌ـ صادقان و کذابان

ب‌ـ مومنان و مسلمانان

ج‌ـ کافران و مومنان

دـ صالحان و فاسقان

 

بچه های فنی حسابداری پـسران دورود

بهمن92


 

/ 1 نظر / 5 بازدید
وفا70

[وحشتناک][وحشتناک][وحشتناک]