دوستانه

هیچ وقت با این دو نفر هم صحبت نشو:

1)از خود متشکر 2)وراج

هیچ وقت دل این دو نفر رو نشکن:

1)پدر 2)مادر

هیچ وقت این دوتا کلمه رو نگو:

نمی تونم 2)بدشانسم

هیچ وقت این دوتا کار را نکن:

1)دروغ 2)غیبت

هیچ وقت این دوتا جمله رو باور نکن:

1)آرامش در اعتیاد 2)امنیت دور از خانه

همیشه این دوتا جمله رو به خاطر بسپار:

1)آرامش با یاد خدا 2)دعای پدر ومادر

همیشه دوتا چیز رو به یاد بیار:

1)دوستای گذشته رو 2)خاطرات خوبت رو

همیشه به این دو نفر گوش کن:

1)فرد با تجربه 2)معلم خوب

همیشه به دوتا چیز دل ببند:

1)صداقت 2)صمیمیت

/ 0 نظر / 5 بازدید