پیشــانی اِم..!

پیشــانی اِم
چسـبیدن به سیـنه ات را می خواهد...
و چشم هایم خیس کردن پیراهنت را...
عجب بغض پر توقعی دارم...
من امروز...

/ 5 نظر / 29 بازدید
نازی

´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶ ´´´´´´´ ´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´´´´ ¶¶´´´´´´´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶´

aram

[خنده] قیافشو ببین تو رو خدا اخه این چه طرز پاسخ دادن ب کامنته اخه[قهقهه]

مــــ♥ــــســــآ

درون یک دستم تمام پوچی های زندگی ام و درون دست دیگرم گلیست اندازه تمام زیبایی ها و معناهای زندگی خودم. در این بازی وقتی برنده ام که خودم دستی که درون آن گل است را پیشکش کسی کنم که رو به روی من به انتظار ایستاده است..

الینا

این بغض فقط برای * او * ست اویی که میگفت میکشم اونی که اشک تو رو در بیاره و باعث بغض ات بشه اما حالا ..... خودش باعث اشکام و بغضم شده. دنیای جالبیه مگه نه ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

نگــــــــین

عکسش خوشگل بود خخخخ