کـُـــل ِ دُنیا

 

کـُـــل ِ دُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے .. باز هَم دِلَت میخواهَد… بَعضــے وَقتها ..

فَقَط بَعضــے وَقتها …

بَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده … هَمِـﮧے ِ دُنیاے یــِک نَفَر باشــے…

/ 8 نظر / 21 بازدید
☺فاطمه☺

خدایا... ازت دلگیرم.... گفته بودی حق انتخاب داری... پس چرا انتخابم در آغوش دیگریست؟؟؟؟ عالی بودددددددددد اگه اپ کردی خبر کنننن[خنده][گل]

☺فاطمه☺

وقتی میخوای یه رابطه را به هم بزنی... بهم بزن، اما لگد مالش نکن، با احساسش، فکرش، اعتمادش و غرورش بازی نکن، چون بعد از رفتن تو فقط غمگین نمیشه، سالها باید با یه ترس لعنتی زندگی کنه و نتونه دیگه به هیچکس اعتماد کنه..

☺فاطمه☺

میخواهم برگردم به کودکی آن زمان که عشق فقط در آغوش مادر خلاصه میشد.... بالاترین نقطه ی زمین شانه های پدربود...... تنها دردم زخم زانوهایم بود...... تنهاچیزی که میشکست اسباب بازی هایم بود....... ومعنی خداحافظ فقط تافردا بود............

☺فاطمه☺

پشت حـــــرف‌ های یه مرد پشت نوازش‌ ها سرزنش‌ ها... پشت تـــمام نـــگاه‌ های معنی‌ دار پشت ســـکوتش پشت لبخـــند‌ های پــر از رازش عـــشقیست پـــنهان تر از محبــت زنانه...

غزال

بگذار بسوزیم... ما که دادمان به آسمان نرسید... شاید " دودمان " برسد...!!!

مامی سمیه

پمن یه دخترم اگه خودمو لوس نکنم اگه باهات قهر نکنم و ناز نکنم . . . اگه وقتی چشات میچرخه از حسودی دیونه نشم اگه از نظر دادنات خوشحال نشم اگه به خاطر تو به خودم نرسم اگه سر به سرت نذارم اگه برات گریه نکنم اگه جای میرم ازتو اول اجازه بگیرم اگه وقتی لواشک میبینم پیرهنتو نکشم اگه لب و لوچه آویزون نکنم تا بغلم کنی اگه بهت نگم آقامون اگه برات مظلوم بازی درنیارم اگه از سرو کولت نرم بالا اگه برات عشوه نیام اگه گوشتو نپیچونم و نگم تو فقط مال منی اگه وقتی کار بدی کردم با ترس بهت نگم اگه لج بازی نکنم اگه ... اون موقع که تو دیگه دیوونم و عاشقم نمیشی! تو عاشق اینی که من یه خانم کامل باشم! اممما!!! تو پسری! اگه برام غیرتی نشی اگه روم حساس نباشی اگه ته ریش نداشته باشی اگه باهام مهربون نباشی اگه باهام حرف نزنی اگه بهم اخمای کوچولو نکنی اگه وقتی شالم رفت عقب نگی اونو بکش جلو اگه دستمو محکم نگیری اگه نگی هرکاری کردی راست بگو تا ببخشمت اگه سر به سرم نذاری اگه قربون صدقم نری اگه نگرانم نشی اگه بهم نگی عروسک من اگه نگی من مهمم که میگم خوبی اگه... اونوقت منم دیوونه و عاشق تو نمیشم !من تو رو مرد میخوام! پس مرد باش! من و تو همون آدم

ارام

دلت شاد و لبت خندان بماند برایت عمرجاویدان بماند خدارا میدهم سوگند برعشق هرآن خواهی برایت آن بماند بپایت ثروتی افزون بریزد که چشم دشمنت حیران بماند تنت سالم سرایت سبز باشد برایت زندگی آسان بماند تمام فصل سالت عید باشد چراغ خانه ات تابان بماند ---------------------- سلام سال نوپیشاپیش مبارک

سارا

تو خونه تکونی امسال همه چیو از دلم تکوندم ، عشق ، کینه ، نفرت ، بغض و … ولی یادت پاک نشد از کنج دلم[گل][گل][گل]