ﻋﯿــب ﻧﺪﺍﺭهـ

ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ " ﺗـــﻨـــﻬـــﺎﯾـــﯽ..."
ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﺷﺒﺎ ﺑﺪﻭﻥ " ﺷــﺐ ﺑــﺨــﯿــﺮ ﻋــﺸــﻘــﺖ " ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ...
ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﯼ " ﺩﻭﺳــﺘــﺖ ﺩﺍﺭﻡ " ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺸﻨﻮﯼ ...
ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮﺍﺕ " ﺗــﻨــﮓ " ﻧﻤﯿﺸﻪ ...
ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺩﯾﺪﯼ ﻭ ﺩﻡ ﻧﺰﺩﯼ ...
ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺯﯾﺮﻩ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭﻥ ، ﺑﺎﯾﺪ " ﺗــﻨــﻬــﺎ " ﺧﯿﺲﺷﯽ ...
ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﺵ ﺑﺎﻫﺎﺗﻪ ﺍﻻﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ " ﺩﺭﺩ " ﻫﺎﺗﻮ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ
ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ، " ﺧــﺪﺍ ﺑــﺰﺭﮔــﻪ "
ﺍﻭﻧﻢ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ، ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﻪ ،
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺭﻭ ﻣﯿﺸﻨﻮﻩ ﻭ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﺮﺍﺕ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ !
"ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﻗﺪﺭ ﺗﻮﺭﻭ ﻧﺪﻭﻧﺴﺖ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯿﺴﻮﺯﻩ

ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ " ﺗـــﻨـــﻬـــﺎﯾـــﯽ..."
ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﺷﺒﺎ ﺑﺪﻭﻥ " ﺷــﺐ ﺑــﺨــﯿــﺮ ﻋــﺸــﻘــﺖ" ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ...
ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﯼ " ﺩﻭﺳــﺘــﺖ ﺩﺍﺭﻡ" ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺸﻨﻮﯼ ...
ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮﺍﺕ " ﺗــﻨــﮓ" ﻧﻤﯿﺸﻪ ...
ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺩﯾﺪﯼ ﻭ ﺩﻡ ﻧﺰﺩﯼ ...
ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺯﯾﺮﻩ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭﻥ ، ﺑﺎﯾﺪ " ﺗــﻨــﻬــﺎ" ﺧﯿﺲﺷﯽ ...
ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺁﺧﺮﺵ ﺑﺎﻫﺎﺗﻪ ﺍﻻﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ " ﺩﺭﺩ" ﻫﺎﺗﻮ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﯽ
ﻋﯿﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ، " ﺧــﺪﺍ ﺑــﺰﺭﮔــﻪ "
ﺍﻭﻧﻢ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ ، ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﻪ ،
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺭﻭ ﻣﯿﺸﻨﻮﻩ ﻭ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﺮﺍﺕ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ !
"
ﺍﻭﻧﯿﮑﻪ ﻗﺪﺭ ﺗﻮﺭﻭ ﻧﺪﻭﻧﺴﺖ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﯿﺴﻮﺯﻩ

/ 5 نظر / 21 بازدید
سارا

دو شخص در زندگی به تو می آموزند : یکی آموزگار و دیگری روزگار ، اولی به قیمت جانش ، دیگری به قیمت جانت[گل][قلب][گل]

aram

[تعجب] به طوووووووووووووووووووووووووور فجیع لایک[نیشخند] به قول بروبچ خفن لایک[چشمک] میسی که سر زدی کچلوووووو

sh76

بعضی وقتها خیلی تنها می شم ... غمگین می شم ... دلم تنگ می شه ... واسه همه چی... واسه همه اونایی که یه روزی توی ذهنم ودلم بودند... یه وقتهایی کم می یارم با همه قدرتی که دارم کم میارم ... دلم میخواد گریه کنم اما قدرتش رو ندارم... تموم صورتم درد می گیره ... اما فقط چند تا قطره اشک ... دلم می خواد قدم بزنم ... گریه کنم ... یکی هم باشه که گوش کنه... دنیا بعضی وقتها آدامها رو زجر می ده... غصه دار می کنه ... خدایا... دردم می دانی و چاره اش نمی کنی...؟ کاش یک لحظه به جایم بودی تا بدانی که چه دردی دارد وقتی اندازه سنگینی یک کوه دلت غمگین است کاش یک لحظه به جایم بودی تا بدانی که چه دردی دارد وقتی از عشق نداری سهمی و در آنجا که دلی هست وسیع نیست یک ذره برایت جایی نه پشیمانم از این گفته خویش که اگر یک لحظه ، و فقط یک لحظه تو به جایم بودی می شکستی آسان کاش هرگز تو نباشی چون من

حاجی مهدی

. اگر نشانی‌اَم‌ را بپُرسند، می‌گویم‌: تمام‌ پیاده‌روهای‌ جهان‌! اگر گُذرنامه‌ بخواهند، چشمان‌ تو را نشانشان‌ می‌دهم‌ ! می‌دانم‌ که‌ سفر کردن‌ به‌ دیارِ چشمانت‌، حق‌ طبیعی‌ تمام‌ مَردُم‌ دُنیاست‌ !

مرجان

هميشه دليل رفتن آدما قدرنشناسيشون نيست ... گاهي خودشون بيشتر زجر ميكشن ولي مجبورن برن ...