بخاطر تـــــ...ـو

دىشــــــبـ بابام

بخـــــــاطر تــــــــو منو زد

فقط بخـــــــــاطر تــــــــــــــ...ـو...

/ 7 نظر / 21 بازدید
ROYA01

حقته چرا اخه دنبالم میای منم به بابیت شکایت میکنم ههههههههههههه

سارا

عاشقي اينم داره خو.نووووووووووووووووووش جونت تازه كم زده بابات.[نیشخند]

بانوی سرخ

خوب حتما در حقش بدی کردی ک بابات زدت دیگه [رویا]

الینا

بخاطر تو............ خیلی اتفاق ها برایم افتاد.................

بیتا

نوش جوووونت گوشت بشه ب تنت تا دیگه ازین کارا نکنی [زبان]

بیتا

[قهقهه][قهقهه][قهقهه]

بیتا

[قهقهه][قهقهه]حقته