جنبه...

هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه‌اش شوخی نکن
حرمت هاشکسته می‌شود.
و هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه‌اش خوبی نکن
تبدیل به وظیفه می شود.  

/ 5 نظر / 103 بازدید
مهدی 2020

سلام لینگ شدی بلینگ [چشمک]

مهدی 2020

سلام لینگ شدی بلینگ [چشمک]

الناز

بعضی وقــــت‌ها! یـکی،طوری می سوزونتت که هزار نـفر نمی تونن خامـوشت کنن بعضی وقــت‌ها! یکی طوری خاموشت می کـنه که هزار نفر نمی تونن روشنت کنن

الناز

میدونستید مریخیا ته دیگ سیب زمینی ندارن . . . . . . . . . ته دیگ سیب مریخی دارن خدا منو نکشه از بس با نمکم^__^ برم به بقیه هم خبر بدم منتظر حضورتم[چشمک]