لیمو

لیمو نخور،ترش می کنی

منو فراموش می کنی

آدامس بخور تا بادکنی

منو همیشه یاد کنی!

 

عشق مرگ نیست زندگی است،

سخت نیست عین سادگی است

عشق عاشقانه های باد وگندم است،

اولین پناهگاه کودکی آخرین پناهگاه آدم است.

می دونی قشنگی زندگی چیه؟

اینه که تو بی خبر باشی یکی به خاطر

تو با خدا راز ونیاز می کنه.تو ممکنه در تمام

دنیا فقط یک نفر باشی،ولی برای من تمام دنیا هستی.

کنار آشنایی تو آشیانه می کنم فضای آشیانه را پر از ترانه می کنم

کسی سوال می کند برای چه زنده ای؟ ومن برای زندگی تو را بهانه می کنم.

/ 0 نظر / 5 بازدید