عشق

((عشق))
در این روزهای سرد زندگی به بهانه ی تمام دلتنگی هایم سهم خود را از آفتاب ستاره آسمان ودریا به عشق می بخشم و
عاشقانه تو را فریاد می زنم ای عشق من تو را فریاد می زنم تا خلوت سکوتم در هم شکسته شود.

/ 0 نظر / 5 بازدید