دختر از گدا بستان

دختر گدا

دختر از گدا بستان

دختر از گدا بستان

دختر از گدا بستان مال از خدا بستان

دختر از گدا بستان مال از خدا بستان

هرزنی که این دوره یک چادر نماز داره

او به خونه شوهر صدهزار تا ناز داره

فیس داره ادا داره چون چادر نماز داره

پند منو بیا بشنو کفش قد پا بستان

هرکه نان دهد به زن زن براش فراونه

هرکه زنش زشته راستی خیلی دلخونه

روزتا شب که در زحمت شب بخانه محزونه

راحتی اگر خواهی زن ز بینوا بستان

پند من بیا بشنو کفش قد پا بستان

دختر از گدا بستان مال از خدا بستان

این دلم خدا دانه من زن کوچول خواهم

من زن کوچول خواهم خوشگل و موچول خواهم

/ 2 نظر / 6 بازدید
پریسا

دآیا می دانستید که سایت من به روز ترین سایت ایران است[لبخند]. بازم سر زدم بدو بیا

ماشا

اي برادران بي باور.. بلاي بيزاري آمده ست دعاي الفت بخوانيد.. سلام... واتوره با بلاي بيزاري به روز است. به ديدارم بيا. چشم به راه نشسته ام تا خود را در آينه نقد و نظرت ببينم..