عارفانه

 

خداوندا! یک لحظه مرا به خودم واگذار مکن وچیزهای خوبی که به من بخشیده ای،از من باز مگیر.

خداوندا! از ازل نعمت و تغییر عافیت وغضب ناگهانی و همه چیزهایی که مایه ناخشنودی توست به تو پناه می برم.

خداوندا! مرا به علم توانگر ساز و به حلم زینت بخش و به تقوا عزیز کن وبه عافیت زیبایی ده.

خداوندا! درهمه کارها عافیت ما را به خیر کن و ما را از خواری دنیا وعذاب آخرت نگهدار.

الهی کمکم کن تو را به خاطر خودت دوست داشته باشم،نه به خاطر خودم ونه به خاطر ترس از عذاب آخرت.

الهی! در دل دوستان تو،نور عنایت پیداست و جان ها در آرزوی وصال تو حیران و شیداست،چون تو مولا که راست؟ وچون تو دوست کجاست؟

الهی! محبت تو گلی است،محنت و بلا خار آن؛ آن کدام دل است که نیست گرفتار آن؟

الهی! نفسی ده که حلقه بندگی تو در گوش کند وجانی ده که زهر حکمت تو نوش کند.

الهی! با بهشت چه سازم و با حور چه بازم؟ مرا دیده ای ده که از هر نظری بهشتی سازم.

الهی! دیگران مست شرابند و من مست ساقی.مسی ایشان فانی است واز من باقی.

الهی کلمات و کلامت که اینقدر شیرین و دلنشین اند خودت چونی.

الهی شناخت تو ما را امان ولطف تو ما را عیان.

الهی تا تو لبیک نگویی کجا من الهی گویم.

الهی از من آهی و از تو نگاهی.

الهی در بسته نیست ما دست وپا بسته ایم.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید