خــدایــا ازم

وقـتی یـه چـیــزی بـهـت میـگـه حـــرصـت دراد... 
بـرمـیگــردی و بـا اخـــم نـگاش میـکـنی و یــه ضــربـه مـیـزنی 
بـه بـازوش کـه بـگی خـیلی بـدی...
 

امــا تنـهـا کاری که اون مـیکنـه یـه لبـخـنـد مـیـزنـه و مـیگـه : 
زدی؟!...مـنــو زدی؟بـاشه...! 
قـهــر مـیکـنـه و روشـو بـرمـیگـردونـه ...
 

اونـجــاس کـه دلـت میـگیـره...اسـمشـو بـا تـمــام عـشـق صــدا میـکـنی 
دسـتـاتـو میـگیـره و میـگـه جــونـم؟ شــوخی کــردمــو مـیـبرتـت تـو آغـوشـش....
 

چـشـاتــو میـبنـدی و دلــت آروم میـگـیـره!!! 
اونـجــاس کــه مـیگی خــدایــا ازم نـگـیـرش...

/ 10 نظر / 24 بازدید
☺فاطمه☺

یه وقتایی، یه حرفایی، چنان آتیشت میزنه که دوست داری فریاد بزنی، ولی نمیتونی! دوست داری اشک بریزی، ولی نمیتونی! حتی دیگه نفس کشیدنم برات سخت میشه! تمام وجودت میشه بغضی که نمیترکه، به این میگن “درد بی درمون

☺فاطمه☺

کسی را ببوس که حرمت لبانت را بداند، وحداقل به خاطر بوسه هایت فردا که از کنارت رد شدبا نیشخند نگوید فاحشه...

☺فاطمه☺

چقد سخته از کسى که دوسش داسته باشى دور باشى! چقد سخته کسیو دوس داشته باشیو نتونى حالیش کنى! چقد سخته بسوزى و حرفى نتونى حرفى بزنى! چقد سخته..

☺فاطمه☺

هر کی که باشی، فرقی نمیکنه، آخرش یه روزی، یه ساعتی، یه لحظه ای هست که احساس میکنی هیچکس دوسِت نداره..

☺فاطمه☺

بعضی ها ﺣرفی ﻣﯽزنند... ﻭ.. ﺩﻟت ﺭﺍ می شکنند... ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩگی ﺭﻭبروی ﺍﯾﻦ ﻗلب شکسته... ﻣﯽایستند ﻭ ﻣﯽﮔﻮیند :ﻧﺎﺭﺍحت ﺷﺪﯼ؟؟؟ ﭼﻘﺪﺭ " ﺯﻭﺩ رنجی" ﺗﻮ!... ﻣﻦ ﻛﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺘم

☺فاطمه☺

کاشکی میدیدم خبر مرگ مرا با تو چه کس خواهد گفت! شانه بالا زدنات را بی قید و تکان دادن سر را ک مهم نیست زیاد... کاشکی میدیدم..

☺فاطمه☺

درد دارد وقتی تنها پیروزیت در زندگی, جداییت باشد...

سارا

آدم های بزرگ قامتشان بلند تر نیست خانه شان بزرگ تر نیست ثروتشان بیشتر نیست آنها قلبی وسیع و نگاهی مرتفع دارند ![گل][گل][گل][گل][گل]

Raha_t

لايك[لبخند]

sh76

ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ.. ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺻﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﺭ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﻭﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ یک عمر باهم ساختیمشون ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺷﮏ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺩﻭﺵ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻡ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﻦ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺠﻮﻡ ﻧﺎﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻏﻢ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ و ده هاا آلبوم عکس ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﯾﺪﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭﺩ ﺁﻭﺭ ﺑﻮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ نبودی که اشکامو پاک کنی و بگی منکه جایی نرفتم.. ناراحت