پروانه هــا

 پروانـہ ها
 آخ
 تصور ڪטּ
 آטּ ها כر انכیشـہ چیزے مبهم
 ڪـہ انعڪا๛ لرزانے از פ๛ تر๛ و امیכ را
 כر ذهטּ ڪوچڪ و رنگارنگشاטּ مے رقصانכ بـہ گلها نزכیڪ مے شونכ
 یاכم مے آیכ
 روزگارے ساכـہ لوحانـہ
 صحرا بـہ صحرا
 و بهار بـہ بهار
 כانـہ כانـہ  را یڪ כستـہ مے ڪرכم
 عشق را چگونـہ مے شوכ نوشت
 כر گذر ایטּ لحظات پرشتاب شبانـہ
 ڪـہ بـہ غفلت آטּ سوال بے جواب گذشت
 כیگر פتے ؋رصت כروغ هم برایم باقے نمانכـہ است
 وگرنـہ چشمانم را مے بستم و بـہ آوازے گوش میכاכم ڪـہ כر آטּ כلے مے פֿـوانכ
 مטּ تو را
 او را
 ڪسے را כوست مے כارم

/ 14 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سارا

تنهـــــــایی های من دو نفـــــــره است… یـــــــــا با تــــــــو یـــــــا با خیـــــال ِ تــــــــــو…[گل]

سارا

راه که می روم مدام بر می گردم پشت سرم را نگاه می کنم دیوانه نیستم خنجر از پشت خورده ام [گل]

حاجی مهدی

بعضی‌ چیزارو نگفتن معرفت میخواد نه طاقت … چون طاقت یه روزی تموم میشه اما معرفت نه !

tnx for like

حاجی مهدی

بغضهای مرطوب مرا باور کن، این باران نیست که میبارد ، صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد

حاجی مهدی

همچنـان منتـظرم تـا قطره های بـاران تـو را از آن بـالا در آغوشم رهـا کننـد یا غـرق می شوم یا رفیـق شبهای بـارانیت می مانـم … .

حاجی مهدی

بعضی چیزها را ” باید ” بنویسم نه برای اینکه همه ” بخونن ” و بگن ” عالیه ” برای اینکه ” خفه نشم ” همین !!

حاجی مهدی

هـَمــه بـدهے هایـــَم را هــَم کـِـه صــآفــ کـُـنـم بــه ” دل خــود ” مــدیـون مےمــآنم… بــرای تمـام “دلــم مےخواســـت” هاے بے جواب مــانـده اش !! . . .